PNDR – Măsura 9 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol – Consultanta Fonduri Europene

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale. OBIECTIVELE submăsurii 9: – Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței; – Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; – Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; – Citeste mai mult

PNDR – Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere – Consultanta Fonduri Europene

Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este: – de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național; – de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; – de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv; – de acoperire a pierderilor Citeste mai mult

PNDR – Măsura 7- Servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de: – creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; – crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol. OBIECTIVELE submăsurii 7.2 – Crearea Citeste mai mult

PNDR – Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole. OBIECTIVELE submăsurii 6.1: – Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate; – Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi Citeste mai mult

PNDR – Măsura 4 – Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole și în ferme de animale SCOPUL submăsurii: sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente, precum și investițiile pentru modernizarea și îmbunătățirea calității activelor fixe. BENEFICIARI: – Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; – Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor; SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează: În cazul fermelor având dimensiunea economică până Citeste mai mult

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune. Politica Agricola Comuna este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale. Pe perioada 2014-2020 PNDR  va avea o alocare de aproximativ 8 miliarde de euro PNDR 2014-2020 va aborda în mod strategic următoarele priorităţi: schimbarea Citeste mai mult