Training Sinaia

646x404

Curs de Manager de Proiect

Cursul “Manager de Proiect” este un curs de specializare. Acesta va avea loc in urmatoarele intervale: 06.11.2015 – 8.11.2015, la Sinaia (Jud. Prahova).

Cursul este gratuit si este finantat de catre Universitatea din Bucuresti in colaborare cu SSUB.

Cazarea la hotel de 4 stele si masa sunt gratuite, iar transportul nu se deconteaza. Dupa terminarea cursului, participantii vor primi o diploma de participare.

Obiectivul cursului este de a pregăti studentii pentru ocupaţia de Manager proiect 

Pentru inscrieri, completati formularul:  >>>CLICK AICI<<<

Cei selectati vor

Abilităţi dobândite:

– Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect

– Dezvoltarea abilităţii de a identifica corect o problema, de a dezvolta o idee de proiect şi de a o încadra într-un Program Operaţional în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din Fonduri Structurale

– Creşterea performanţelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde în timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementarii proiectului

– Creşterea capacităţii de a înţelege şi de a răspunde cerinţelor clientului / beneficiarilor proiectului

– Familiarizarea cu lucrul în echipă si lucrul sub presiunea timpului

– Dezvoltarea de abilităţi necesare evaluarii şi monitorizăarii unui proiect

– Utilizarea/completarea corectă a a documentelor necesare accesării fondurilor structurale

– Imbunătăţirea abilităţilor de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect

– Imbunătăţirea capacităţii de gestionare a relaţiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relaţiei cu Finanţatorul, îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi, implicit, creşterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează tuturor celor care doresc sa acumuleze cunoștinţe si abilităţi în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public cat si din cel privat. Cursul va trata modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Se vor folosi ca studii de caz diverse proiecte care au obţinut finanţare şi ale căror rezultate au fost pe măsura aşteptărilor.

Structura trainingului

– Prezentare proiecte de succes

– Posibilităţi de finanţare a proiectelor

– Definire concepte

– Conţinutul unui proiect: scop; obiective; activităţi; grupuri ţintă; rezultate; buget; indicatori; monitorizare; evaluare

– Planificarea unui proiect

– Contractarea şi subcontractarea – achiziţiile publice

– Structura contractului de finanţare

– Resursele umane ale proiectului

– Planul/orarul activităţilor proiectului

– Bugetul proiectului

– Monitorizarea, raportarea şi evaluarea proiectului

– Responsabilităţi manager proiect

– Implementarea unui proiect

– Ciclul managementului de proiect

– Echipa proiectului

– Managementul riscului

– Managementul timpului

Formatorii utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 70 % aplicații practice și 30 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții.

Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite.