Programul national – MICROINDUSTRIALIZARE – 100.000 Euro – Consultanta fonduri nerambursabile

​Prin Programul de Microindustrializare 2017, firmele (SRL sau SRL-D) vor putea primi ajutoare de la stat de pana la 450.000 de lei (100.000 de euro) fiecare, pentru investitii. Acest program va fi lansat in data de 21 august 2017.

. Intreprinderile mici si mijlocii selectate vor putea primi ajutor financiar nerambrursabil de pana in 450.000 de lei, de la stat.Intensitatea finantarii ar urma sa fie de maximum 90%, ceea ce va insemna ca antreprenorii vor suporta  minimum 10% din investitia finala, dar si TVA-ul, care este cheltuiala neeligibila (daca faceti achizitiile de la firme neplatitoare de TVA, nu va mai trebui sa platiti TVA-ul).

Solicita, in mod gratuit, o consultatie telefonica in care vom verifica eligibilitatea firmei dvs si vom face o evaluare a sanselor de reusita, pentru acest program. 0720.655.553 – [email protected]b.ro

Banii pot fi obtinuti prin cerere de rambursare. Cheltuielile vor fi facute din fonduri proprii, iar apoi, Guvernul va deconta cheltuielile antreprenorilor.
Cine va putea obtine finantarea:
In Bucuresti si judetul Ilfov vor putea accesa Programul Microindustrializare 2017 microintreprinderile, intreprinderile mici si cele mijlocii. In schimb, in restul tarii, vor putea accesa acesti bani doar firmele mici si cele mijlocii, conform actualei forme a propunerii de procedura de la ministerul de resort. 

Conditii de eligibilitate pentru firmele aplicante:

 • Sa aiba cel puţin 1 exerciţiu financiar încheiat la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
 • Sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate nu vor fi eligibili.

Obligatiile firmelor in Programul Microindustrializare 2017
Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de banilor de la stat:

 • să menţină investiţia pentru care primesc ajutorul în cadrul Programului,
 • să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului,
 • să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului şi tipului (abolvent/șomer) de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii si numarul locurilor de munca pe perioadă nedeterminată existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere.

 

Domeniile eligibile in Programul Microindustrializare 2017

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni: (codurile CAEN finale urmeaza sa fie publicate, dar acestea sunt propuse spre publicare)

– 10 Industria alimentară
– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
– 24 Industria metalurgică;
– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
– 31 Fabricarea de mobilă;
– 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Solicita, in mod gratuit, o consultatie telefonica – 0720655553 – [email protected]

Cheltuieli eligibile ( ce puteti sa cumparati):

 • Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor (codului CAEN accesat) pentru care a solicitat finanţare.
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G.
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se vor putea achiziţiona mai multe echipamenteIT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate4. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie4;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;
 • Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

 

Oferim servicii complete, pentru accesarea acestei finantari (intocmirea dosarului, a cererii de finantare, a planului de afaceri, proiectiilor financiare si depunerea on-line a aplicatiei).  

Detalii despre Consultanta Fonduri Nerambursabile – 0720655553 – inscriere in proiect <click aici> [email protected]

 

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI

Programul naţional multianual de microindustrializare

Punctaj  
Resurse umane, activitate curentă 20
Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 10
Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 5
Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 0
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 0
Număr de locuri de muncă create la momentul decontului 30
locuri de muncă create ≥ 4 20
locuri de muncă create ≥ 3 15
locuri de muncă create ≥ 2 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2016  pentru 1 absolvent începând cu anul 2014/ şomer 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2016   pentru 2 absolvenţi începând cu anul 2014/ şomeri 10
Valoarea proiectului de investiţii 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004 15
 

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 10
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Profit din exploatare la 31.12.2015 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2015 0
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare 5
 

Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare

5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 0
TOTAL 100