PNDR – Măsura 9 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol – Consultanta Fonduri Europene

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale. OBIECTIVELE submăsurii 9: – Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței; – Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; – Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; – Citeste mai mult

PNDR – Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere – Consultanta Fonduri Europene

Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este: – de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național; – de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; – de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv; – de acoperire a pierderilor Citeste mai mult

PNDR – Măsura 7- Servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de: – creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; – crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol. OBIECTIVELE submăsurii 7.2 – Crearea Citeste mai mult

PNDR – Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole. OBIECTIVELE submăsurii 6.1: – Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate; – Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi Citeste mai mult

PNDR – Măsura 4 – Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole și în ferme de animale SCOPUL submăsurii: sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente, precum și investițiile pentru modernizarea și îmbunătățirea calității activelor fixe. BENEFICIARI: – Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; – Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor; SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează: În cazul fermelor având dimensiunea economică până Citeste mai mult