Despre

SSUB

SSUB este o organizaţie democratică, independentă, nepartizană, cu activitate civică şi de promovare a statului de drept şi a democraţiei.
Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în scopul promovării şi apărării drepturilor şi intereselor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi, precum şi a satisfacerii nevoilor acestora în domeniile: juridic, ştiinţific, cultural, social, civic, etc.
Totodată, Asociaţia îşi propune:
a) Să promoveze şi să apere drepturile omului;
b) să încurajeze cercetarea ştiinţifică şi pregătirea profesională, socială şi culturală a membrilor săi;
c) să faciliteze crearea şi dezvoltarea legăturilor profesionale, sociale, culturale între membrii săi;
d) susţinere în dezvoltare personală şi profesională a studenţilor şi absolventilor;
e) poate să susţină prin mijloace statutare revendicările democratice ale altor organizaţii sau persoane şi să ia atitudine împotriva acţiunilor ce contravin intereselor naţionale, drepturilor omului şi normelor social politice democratice;
f) participarea la programe locale, naţionale şi internaţionale;
g) iniţierea de proiecte de promovare a valorilor democratice;
h) sprijinirea studenţilor pentru rapida lor integrare în viaţa socială şi profesională;
i) să organizeze congrese, colocvii, seminarii pe teme juridice cu caracter intern şi internaţional;
j) să promoveze activităţi care pot duce la afilierea asociaţiei la organisme internaţionale de profil;
k) alte acţiuni conforme cu statutul asociaţiei şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

Principiile SSUB

SSUB este o organizaţie democratică, independentă, nepartizană, cu activitate civică şi de promovare a statului de drept şi a democraţiei.
1) Principiul libertăţii, concretizat în libera circulaţie a persoanelor şi informaţiilor, libertatea de asociere, libertatea cuvântului, libertatea opţiunilor politice şi religioase.
2) Principiul democraţiei, concretizat în spijinirea instituţiilor democraţiei, a formelor specifice statului de drept, asigurarea dreptului de a participa la coducerea institutelor de învăţământ superior şi a societăţii, a dreptului de a protesta prin mijloace democratice.
3) Principiul competenței, care cere ca selecţia în orice activitate să fie făcută în funcţie de aptitudini, pregătire profesională şi conduită morală.
4) Principiul legalităţii, care exprimă necesitatea desfăşurării în confirmitate cu legile ţării a vieţii societăţii şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
5) Principiul nonpartizantului care înseamnă nerealierea la nici o ideologie şi politică de partid, păstrarea unei atitudini civice, susţinând pluralitatea de opţiuni ideologice şi politice.
6) Principiul non-violentei, care se caracterizează prin refuzul şi condamnarea atitudinii violente, promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului